MANIFEST

"Sztuka przekracza limity, w których czas chciałby ją ograniczyć i wskazuje zawartość przyszłości"

(Wassily Kandinsky ,"Punkt, linia a płaszczyzna")

 

W czasach, gdy w kilka sekund możliwe jest obserwowanie i odkrywanie miast wielu krajów świata, ich ulic i placów; w czasach, gdy możliwe jest nawiązywanie wielu przydatnych kontaktów w sieci z możliwością przekształcenia ich w prawdziwe przyjaźnie, w tych właśnie czasach powstała idea stworzenia naszej grupy, aby architektura stała się cześcią tego wszystkiego.

Nasza grupa nie identyfikuje się z określonym miejscem, z określoną strefą czasową wyznaczoną przez człowieka.

 

Co się wydarzy w momencie, gdy dla stworzenia nowego projektu, grupa projektantów składa się nie ze starych przyjaciół pochodzących z tego samego miasta, ale z profesionistów pracujących w wielu różnych miastach świata. To właśnie oni pracując we własnym biurze, bez potrzeby przemieszczania się i spotkania w sposób fizyczny pozostałych członków  grupy, przekazują sobie nawzajem idee. Możliwe jest mieć tak duży i wyraźny udział w realizacji placu, parku czy też budynku, aby uczynić go bogatym kulturowo.

 

Tym właśnie jest STUDIO UTC+1!

Nasze priorytety:

 

1) STUDIO UTC+1 to studio rozpowszechnione zbudowanie w sieci, gdzie w sposób szczególny określa swoje miejsce.

 

2) STUDIO UTC+1 realizuje wspólne projekty osób znajdujących się i pracujących w różnych częściach świata bazując się na strefie czasowej UTC+1, by koordynować godziny pracy i pozwolić na konsultowanie projektów.

 

 

3) Inspiracja naszych projektów to połączenie pamięci, kultury i zaangażowania.

 

 

4) Naszym obiektywem jest przedstawienie w sposób jasny rzeczywistości architektonicznej, tradycji i innowacji, szukając języka obrazującego zmiany jakie zachodzą w czasie.

 

5) STUDIO UTC+1 da miejsce na wszystkie nowe idee odnowy architektonicznej, które pozwolą eksperymentować nowe technologie respektując środowisko naturalne.

 

 

6) Każdy członek uczestniczy w rozpowszechnianiu STUDIA UTC+1 - w jego wzroście i zaufaniu, poruszając kwestie innym nieznane i dając do dyspozycji własne innowacyjne rozwiązania. 

 

 

Seg. Nadia Bove

Arch. wip Marilena Leto

Arch. Daniele Longobardi

Arch. Pier Manuel Scarpato

 

STUDIO UTC+1